Viziune

Viziunea Grădiniţei nr. 3, Voluntari derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte:

  • calitatea actului educaţional;
  • dezvoltarea individuală a fiecărui copil pentru integrarea în societate;
  • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
  • derularea de programe şi proiecte în colaborare cu alţi factori educaţionali pentru a le oferi copiilor  posibilitatea  afirmării  talentelor  ,deprinderilor  și aptitudinilor;
  • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;
  • să asigure părinților încredere, siguranță pentru copiii acestora care își desfășoară activitatea pe durata unei zile, care învață să coopereze unii cu alții, sunt pregătiți pentru a se integra cu mai multă ușurință în activitatea școlară și în soc