Grădinița cu program prelungit nr. 3, Voluntari, este o instituție preșcolară care face parte din  sistemul național de învățământ.

Este coordonată de Ministerul Educației Naționale- Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov.

Grădinița are  6 grupe cu program prelungit

Numărul de copii conform planului de școlarizare : 180

Activitățile se desfășoară pe grupe de vârstă, în concordanță cu Programa activităților instructiv- educative din grădinița de copii.

Unitatea deține următoarele spații destinate în exclusivitate procesului instructiv- educativ

– 6 săli de grupă, dotate cu mobilier modern ( măsuțe, scăunele, dulăpioare pentru copii și material didactic, toate aceste resurse centrate pe arii de interes, având un ambient plăcut și accesibil copiilor).

– pentru desfășurarea în condiții optime și moderne a procesului instructiv- educativ, fiecare sală de grupă a fost dotată cu laptop conectat la internet. Cu ajutorul acestei aparaturi moderne s-a urmărit ancorarea în permanență a copiilor la tot ce apare nou pentru vârsta lor și o îmbunătățire a procesului instructiv- educativ.

Anexe

  • O bucătărie
  • Un oficiu
  • Două săli de mese
  • Un dormitor fix
  • Două magazii
  • 9 grupuri sanitare
  • Un cabinet medical
  • Cabinet de consiliere psihologică
  • Un birou administrativ