Resursa umană din instituție cuprinde:

Personal didactic

 • Total cadre didactice        9
 • Cadre didactice titulare  6
 • Cadre didactice suplinitoare  3
 • Cu studii superioare  9
 • Cu grad didactic I  2
 • Cu grad didactic II  1
 • Debutante  4
 • Fără studii de specialitate  1

Personal didactic auxiliar și administrativ

 • Total:     9
 • Administrator finaciar   1
 • Administrator financiar de patrimoniu  1
 • Muncitor calificat bucătărie  1
 • Muncitor calificat întreținere  1
 • Îngrijitoare  2
 • Muncitor necalificat  2
 • Paznic  1