Nr. crt. Numele și prenumele Specialitatea Grad didactic Atribuții
1 Bordeiaș- Neagu Simona- Valeria profesor I Președinte
2 Olteanu Florentina profesor I Responsabilul Comisiei Metodice
3 Petrescu Mihaela- Simona profesor II Responsabilul CEAC
4 Simion Alexandrina reprezentant Reprezentantul Primarului Orașului Voluntari
5 Leasă Georgiana reprezentant Reprezentantul Consiliului Local
6 Beceanu Viorel reprezentant Reprezentantul Comitetului de Părinți
7 Ciupercă Theodora reprezentant Reprezentantul Comitetului de Părinți